top of page

PROJEKT „PODPORA BUDÚCNOSTI DETÍ“

Ak sa rozhodnete podporiť budúcnosť dieťaťa v našom projekte, zabezpečíte mu prístup ku kvalitnému vzdelaniu a tým lepšiu a perspektívnejšiu budúcnosť. V našom projekte podporujeme deti ulice po úspešnom rehabilitačnom projekte, siroty a polosiroty, deti rodičov žijúcich s ochorením HIV/AIDS, deti z extrémne chudobných rodín žijúcich pod hranicou chudoby a deti zo zdravotným postihnutím (albinizmus, fyzické postihnutie) a špeciálnymi potrebami.

Deti sú v rôznych vekových kategóriach a navštevujú základné, stredné alebo vysoké školy.

Dieťa, ktoré by ste chceli podporovať, si vyberiete v zozname detí čakajúcich na svojich adoptívnych rodičov.

KAM SMERUJE VAŠA PODPORA

Váš príspevok zabezpečí dieťaťu plnú základnú alebo stredoškolskú dochádzku na internátnej škole. Príspevok na základnej škole zabezpečuje vzdelávanie dieťaťa počas obdobia 10,5 mesiacov z celkových 12 mesiacov v roku (platy učiteľov), stravu, voľnočasové aktivity, internátnu časť, školské pomôcky a iné. Príspevok na strednej škole zahŕňa to isté plus počiatočné nákupy zadané danou strednou školou a školskú uniformu a úbor na telesnú výchovu, tenisky a školské topánky.

AKO TO FUNGUJE

Z etických dôvodov nezobrazujeme ťažké životné príbehy našich detí na web stránke. Po výbere dieťaťa Vám zašleme jeho detailnejší životný príbeh a úvodné informácie s pokynmi od nás. Od dieťaťa budete dostávať pravidelné školské reporty/vysvedčenia (v apríli, v auguste a v novembri), fotografie a budete s ním mať možnosť listovej korešpondencie. S dieťaťom budete mať možnosť budovať si osobnejší vzťah a vidieť ho rásť a dospievať. Kedykoľvek máte možnosť dieťa navštíviť a stráviť s ním nejaký čas, ako to urobili už niektorí z vás.

Vaša podpora bude zameraná na konkrétne dieťa, Vami vybrané. Výška príspevku závisí od školy, ktorú dieťa navštevuje. Vzhľadom na to, že školská podpora je u niekorých detí finančne náročnejšia (najmä u stredoškolákov

a vysokoškolákov), môže byť váš finančný príspevok kombinovaný s príspevkom iného darcu. Na tento fakt však budete vždy vopred upozornený ešte pred výberom dieťaťa. Finančné prostriedky nie sú nikdy odovzdávané deťom, ale vždy sú prevedené na účet danej školy.

Dieťa v programe zostáva do ukončenia najvyššieho stupňa školskej dochádzky možného vzhľadom na jeho schopnosti a vôľu pokračovať. Niektoré deti po ukončení základej školy preferujú stredné odborné učilišťa, iné preferujú gymnázia. Existujú však aj iné dôvody ukončenia podpory dieťaťa, ktoré môžu spôsobiť, že podpora dieťaťa skončí skôr a to je zmena rodinnej situácie (presťahovanie sa rodičov na opačný koniec krajiny a pod.), problemtické správanie dieťaťa na škole (úteky zo školy, nezáujem dieťaťa o školu – môže sa vyskytnúť najmä pri bývalých deťoch ulice) a dlhodobo slabý prospech dieťaťa na strednej škole. Ak sa tak stane, budeme Vas kontaktovať hneď a podrobne Vám vysvetlíme celú situáciu. Je vždy dôležité si uvedomiť, že mnohé deti (najmä deti ulice) majú za sebou veľmi ťažké životné príbehy, mnohé deti boli v minulosti zneužívané a traumatizované a pochádzajú zo sociálno – patologického prostredia, ktoré ich často poznačí a neskôr sa odrazí na ich správaní. V niektorých prípadoch ani rehabilitačný proces nie je dostatočný, nakoľko v Keni nie je dostupnosť kvalitného psychologického poradenstva, terapií a iných poradenských možností pre deti s poruchami a traumami.

bottom of page