PODPORTE JEDNO SLNIEČKO

Naša pomoc je určená najmä pre všetky marginalizované deti spoločnosti ako deti ulice, deti zo slumov, deti žijúce v absolútnej chudobe, siroty a polosiroty a zdravotne postihnuté deti so špeciálnymi potrebami. V máji 2018 sme do programu zaradili aj deti s albinizmom a deti s postihnutím dolných alebo horných končatín. 

Z etických dôvodov nezverejňujeme príbehy našich detí na webstránke, ale zašleme Vám ich v prípade Vášho záujmu.

Ako funguje podpora dieťaťa v Keni cez občianske združenie JUA sa dozviete tu a odpovede na Vaše najčastejšie otázky nájdete tu

 

Aj týmto deťom môžete pomáhať 

Malon, 12 rokov

výška mesačnej podpory: 40 EUR

4. ročník

dieťa s albinizmom

Bernard, 16 rokov

výška mesačnej podpory: 27 EUR

7. ročník

dieťa ulice

Imani, 11 rokov

výška mesačnej podpory: 27 EUR

6.ročník

polosirota

Collins, 14 rokov

výška mesačnej podpory: 27 EUR

4.ročník

dieťa ulice

Moses, 13 rokov

výška mesačnej podpory: 25 EUR

4. ročník základná škola

dieťa ulice

Elizabeth,  9 rokov

výška mesačnej podpory: 27 EUR

nižší stupeň ZŠ

dieťa s albinizmom

Fabian,  12 rokov

výška mesačnej podpory: 27 EUR

5. ročník

dieťa s telesným postihnutím

Dennis, 15 rokov

výška mesačnej podpory: 27 EUR

2. ročník stredná škola

polosirota

Faith, 15 rokov

výška mesačnej podpory: 28 EUR

2.ročník stredná škola

dieťa ulice

Paulinne, 11 rokov

výška mesačnej podpory: 28 EUR

6. ročník 

dieťa ulice

Tracy, 15 rokov

výška mesačnej podpory: 27 EUR

2. ročník stredná škola

dieťa ulice

Súrodenci Josephat (12 rokov) a Lavendah, (9 rokov)

výška mesačnej podpory: 27/54EUR

nižší stupeň ZŠ

deti s albinizmom

Ak máte záujem podporiť konkrétne dieťa, vyplňte prosím tento kontaktný formulár. Na Vašu správu odpovieme a pošleme Vám príbeh dieťaťa s fotkou a informácie o podpore.

Ak by ste chceli podporiť dieťa inou sumou, ako je uvedená výška podpory, určite nám napíšte.

Deti môžu byť podporované čiastočne viacerými adoptívnymi rodičmi.