NAŠE NOVINKY

 

December 2018, Dievčatá, ste naše hviezdy!

V roku 2018 sme mali 4 maturantky. Na maturitách obstáli výborne. Dve z nich sa dostali dokonca na vysoké školy a sme na nich nesmierne pyšní. Dievčatá boli v našom programe od roku 2009, boli sme s nimi od základnej po strednú školu a s Diankou a Paulinne ideme ešte ďalej, až na vysokú školu. Na to, aby ste sa v Keni dostali na vysokú školu musí byť priemer maturitných známok C+, čo dosiahla Diana a Paulinne. Ďalšie 2 dievčatá môžu šudovať na college rôzne štúdijné odbory/kurzy, tzv. nadstavbové štúdia. 
Gratulujeme Paulinne, Diane, Jane a Grace k výsledkom. Sme pyšní, že po 10 rokoch práce vidíme takéto výsledky..
A ďakujeme ich adoptívnym rodičom a podporovateľom za podporu dievčat a plnenie snov!Umožnili ste im právo na riadne detstvo,ktoré patrí všetkým deťom sveta, ale v mnohých krajinách je im upierané...Vďaka vám majú dnes dievčatá úsmev na tvári a sľubnú budúcnosť pred sebou s možnosťou uplatniť sa, postarať sa o svoje rodiny a pozitívne pretvárať svoju krajinu...Ďakujeme...

November 2018, Gratulujeme našim ôsmakom

V pondelok 19.11.2018 zverejnili výsledky národných ôsmackých skúšok, ktoré všetci ôsmaci v Keni robili koncom októbra. Celkovo k skúškam zasadlo 1.520.364 ôsmakov, z ktorých len 12.273 žiakov dosiahlo nad 400 bodov,. Najvyššia dosiahnutá známka bola 453. V našej škole z 32 žiakov, 5 žiakov dosiahlo nad 400 bodov. Z tých 5, prví 4 žiaci sú deti podporované našou organizáciou JUA, teda deti z ťažkých životných situácii a extrémne sociálne slabých rodín. Všetky 4 deti dostanú s vysokou pravdepodobnosťou štátne štipendium na najlepšie stredné školy v krajine a ich budúcnosť vyzerá veľmi nádejne...Podpora vzdelania v rozvojovej krajine má obrovský zmysel...šanca na lepší život, kvalitné vzdelanie a detstvo zaručí mladých ľuďom zmenu a ekonomický kraj ich vlastnej krajiny....V JUA veríme, že vychovávame nových lídrov zajtrajšej Kene..

 
 

Október 2018, Tešíme sa z obrovského úspechu školského zboru

Dňa 30.10 vystúpil detský školský zbor Sv. Filipa Neriho v Joske na oslavách „100. výročia Československej republiky“ v slávnom Safaripark hoteli v Nairobi. Deti si pripravili na vystúpenie českú, slovenskú a kenskú hymnu, s ktorými otvorili samotné predstavenie a následne českú ľudovú pieseň Ach synku, synku a slovenskú ľudovú pieseň Tancuj, tancuj vykrúcaj. Vystúpenie deti malo obrovský úspech nielen na domácej pôde, ale samotné vystúpenie detí sa zdieľalo po internete  a sociálnych sieťach a malo stotisíce videní. 
Deti vystupovali v imitovaných slovenských ľudových krojoch, ktorá si škola sama vyrobila.
80% detí zo školského zboru je sponzorovaných občianskym združením JUA.

 

.. a od apríla bude podporovať vo vzdelávaní aj deti trpiace telesným postihnutím a albinizmom. Momentálne pracujeme v teréne a prijímame nové deti do programu. A to najmä vďaka škole sv. Filipa Neriho, ktorá deti do školského programu prijme a taktiež projektu Slovak Aid, ktorý telesne postihnutým deťom zabezpečí nové protézy.

Apríl 2018, JUA otvára svoje krídla