top of page
SR_BRATISLAVA_1080x1080_BITTOVÁ.jpg

IVA BITTOVÁ

RECITÁL

Vaša účasť na koncerte podporí naše slniečka vo vzdelávaní...Ďakujeme

NAŠE NOVINKY

Vystupovanie školského zboru na Veľvyslanectve Českej republiky v Nairobi

V septembri boli naše deti zo školy Sv. Filipa Neriho pozvané na Veľvyslanectvo Českej republiky v Nairobi, kde mali možnosť sa stretnúť s českou vládnou delegáciou a tiež s pánom veľvyslancom Martinom Klepetkom a ďalšími pracovníkmi Českej ambasády. Pri tejto príležitosti si deti pripravili vystúpenie s niekoľkými rôznorodými piesňami a medzi mimi bola aj česká ľudová pieseň Ach synku, synku. Taktiež deti obdržali krásny dar a to výtvarné potreby konkrétne farbičky of firmy Koh-I-Noor pre celú školu.

Ďakujeme českej ambasáde za krásne pozvanie, chutnú pizzu a za naučenie hry pexeso, ktoré decká cez prestávky učia hrať iné deti.

Smer stredná škola a Univerzita!

Z 18 našich podporovaných ôsmakov v školskom roku 2020/2021, ktorí zasadli k záverečným národným testom v apríli tohto roku sa dostalo 15 z nich na stredné školy a 3 žiaci nastúpili na stredné odborné školy. Mnohí ôsmaci sa dostali na prestížne stredné školy a 1 žiak dostal národné štipendium.

Z našich 7 maturantov sa 4 dostali na univerzity a od septembra študujú na rôznych vysokých školách. Veľmi sa z týchto výsledkov tešíme a veríme, že aj tento školský rok nás budú čakať také skvelé výsledky. 

V tomto školskom roku máme 31 podporovaných ôsmakov a 12 podporovaných maturantov, ktorí zasadnú k záverečným testom a maturitám v marci a apríli 2022.

Technická univerzita

Technická univerzita

Pedagogická fakulta

Prekladateľstvo

Francúzsky jazyk

Kriminalistika

2022
2021

November 2018, Gratulujeme našim ôsmakom

V pondelok 19.11.2018 zverejnili výsledky národných ôsmackých skúšok, ktoré všetci ôsmaci v Keni robili koncom októbra. Celkovo k skúškam zasadlo 1.520.364 ôsmakov, z ktorých len 12.273 žiakov dosiahlo nad 400 bodov,. Najvyššia dosiahnutá známka bola 453. V našej škole z 32 žiakov, 5 žiakov dosiahlo nad 400 bodov. Z tých 5, prví 4 žiaci sú deti podporované našou organizáciou JUA, teda deti z ťažkých životných situácii a extrémne sociálne slabých rodín. Všetky 4 deti dostanú s vysokou pravdepodobnosťou štátne štipendium na najlepšie stredné školy v krajine a ich budúcnosť vyzerá veľmi nádejne...Podpora vzdelania v rozvojovej krajine má obrovský zmysel...šanca na lepší život, kvalitné vzdelanie a detstvo zaručí mladých ľuďom zmenu a ekonomický kraj ich vlastnej krajiny....V JUA veríme, že vychovávame nových lídrov zajtrajšej Kene..

Október 2018

Október 2018, Tešíme sa z obrovského úspechu školského zboru

Dňa 30.10 vystúpil detský školský zbor Sv. Filipa Neriho v Joske na oslavách „100. výročia Československej republiky“ v slávnom Safaripark hoteli v Nairobi. Deti si pripravili na vystúpenie českú, slovenskú a kenskú hymnu, s ktorými otvorili samotné predstavenie a následne českú ľudovú pieseň Ach synku, synku a slovenskú ľudovú pieseň Tancuj, tancuj vykrúcaj. Vystúpenie deti malo obrovský úspech nielen na domácej pôde, ale samotné vystúpenie detí sa zdieľalo po internete  a sociálnych sieťach a malo stotisíce videní. 
Deti vystupovali v imitovaných slovenských ľudových krojoch, ktorá si škola sama vyrobila.
80% detí zo školského zboru je sponzorovaných občianskym združením JUA.

Apríl 2018

.. a od apríla bude podporovať vo vzdelávaní aj deti trpiace telesným postihnutím a albinizmom. Momentálne pracujeme v teréne a prijímame nové deti do programu. A to najmä vďaka škole sv. Filipa Neriho, ktorá deti do školského programu prijme a taktiež projektu Slovak Aid, ktorý telesne postihnutým deťom zabezpečí nové protézy.

Apríl 2018, JUA otvára svoje krídla

bottom of page