top of page
Kto sme

KTO SME

JUA, občianske združenie vzniklo v roku 2006 s pôvodným názvom UNFCH – Spojené národy pre budúcnosť detí. V septembri 2017 zmenilo občianske združenie sídlo a názov na JUA (originál zo swahilského jazyka – znamená slnko) s cieľom „dať slnko do života detí v Keni a do ich budúcnosti“. Občianske združenie JUA intenzívne spolupracuje so základnou internátnou školou Sv. Filipa Neriho v Joske pri napĺňaní primárneho cieľa podpory zabezpečenia starostlivosti, výchovy a vzdelania detí so sociálne slabých rodín v Keni.

V Keni pôsobíme viac ako 9 rokov a pracujeme predovšetkým v teréne. Počas nášho doterajšieho pôsobenia sme pomohli viac ako 500 deťom k lepším životným podmienkám a k prístupu ku vzdelaniu, ktoré im bolo z rôznych príčin odopierané. Spolu s miestnymi pracovníkmi sa podieľame na nábore deti, zabezpečovaní rehabilitačného procesu v prípade potreby a poskytovaniu vzdelania.

Naša pomoc je určená najmä pre všetky marginalizované deti spoločnosti ako deti ulice, deti žijúce v absolútnej chudobe, siroty a polosiroty a zdravotne postihnuté deti so špeciálnymi potrebami.

Snažíme sa, aby prostredníctvom kvalitného vzdelania deti boli schopné pretvárať svoju krajinu a meniť ju k lepšiemu.

AKO POMÁHAME

Vo svete žijú milióny detí, ktorým je právo navštevovať školskú dochádzku z rôznych dôvodov upierané. Tým najčastejším je extrémna chudoba a s tým spojené dôsledky v rodine.

JUA sa sústredí na pomoc deťom v ťažkých životných situáciach prostredníctvom vzdelania, zmeny prostredia a poskytnutia podmienok vhodných na správny rozvoj dieťaťa.

 

Spolupracujeme s rôznymi miestnymi i medzinárodnymi organizáciami na pomoc deťom v rôznych inštitúciach a ponúkame možnosť lepšej a kvalitnej budúcnosti dieťaťa prostredníctvom vzdelania. Spolupracujeme s detskými rehabilitačnými centrami na pomoc deťom ulice, detskými domovami, s detskou sociálno-právnou ochranou v Keni (district children offices) a s kuratelou.

Ako pomáhame
bottom of page