top of page

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. FILIPA NERIHO, JOSKA

Základná škola sv. Filipa Neri v Joske bola založená v januári 2013 v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety vďaka projektu Slovak Aid. Je to jediná základná škola vo východnej Afrike spravovaná Slovákmi. 

Je to denná internátna škola s kapacitou 450 detí. Škola sa nachádza v oblasti Joska v kraji Machakos asi 50 km od hlavného mesta Nairobi. Škola poskytuje deťom  vzdelanie, jedlo 4-krát denne, ubytovanie, všetky školské pomôcky vrátane učebníc, zdravotnú starostlivosť a psychologické poradenstvo, a to po dobu 10 a pol mesiaca v roku. 

Je to jedinečný projekt v Keni, ktorý poskytuje vzdelanie všetkým marginalizovaným a segregovaným skupinám detí, ako sú deti ulice, siroty a polosiroty, deti rodičov žijúcich s HIV/AIDS a deti z extrémne chudobných rodín. V máji 2018 bola škola rozšírená pre deti s albinizmom a deti žijúce s telesným postihnutim.  

V škole pracuje 18 učiteľov, 4 vychovávatelia, 1 školský sociálny pracovnik a iný personál. Škola dosahuje vynikajúce výsledky a patrí medzi najlepšie v kraji, mnohí ôsmaci vďaka nadpriemerným výsledkom dostávajú štátne štipendiá a štipendia cez iné organizácie.

school logo copy_edited.png
VSSA logo_edited.png
Unknown-4_edited.png
Unknown-5_edited.png
bottom of page