top of page

DARUJTE 2%, DARUJTE VZDELANIE - DARUJETE NIEKOMU BUDÚCNOSŤ...ĎAKUJEME!!!

AKO DAROVAŤ DVE PERCENTÁ PRE JUA?

Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie

Z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré poskytne zamestnancovi zamestnávateľ je potrebné vypočítať:

- 2% zo zaplatenej dane - maximálna suma, ktorú je možné v prospech JUA poukázať, ak nebol zamestnanec v roku 2023 dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 EUR.

 

- 3% zo zaplatenej dane, ak zamestnanec v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa o tom potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré v roku 2023 dobrovoľnícky pracoval.

 

Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (neposielajte nám). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie

Z dani na zaplatenie je potrebné vypočítať:

- 2% - maximálna suma, ktorú je možné v prospech JUA poukázať, ak nebola fyzická osoba v roku 2023 dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 EUR.

 

- 3%, ak fyzická osoba v roku 2023 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa o tom potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré v roku 2023 dobrovoľnícky pracovala.

 

V daňovom priznaní je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

IČO: 42206120

Právna forma: občianske združenie

Názov: JUA Slovensko

Sídlo – Ulica: Piaristická 

Súpisné/orientačné číslo: 1379/2

PSČ: 94901

Obec: Nitra

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. ). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu.

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

 

V daňovom priznaní je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby:

IČO: 42206120

Právna forma: občianske združenie

Názov: JUA Slovensko

Sídlo – Ulica: Piaristická

Súpisné/orientačné číslo: 1379/2

PSČ: 94901

Obec: Nitra

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

Informácie o poukázaní podielu zaplatenej dane: http://rozhodni.sk/poukazatel/

bottom of page