DARUJTE 2%, DARUJTE VZDELANIE - DARUJETE NIEKOMU BUDÚCNOSŤ...ĎAKUJEME!!!

AKO DAROVAŤ DVE PERCENTÁ PRE JUA?

Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie

Z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré poskytne zamestnancovi zamestnávateľ je potrebné vypočítať:

- 2% zo zaplatenej dane - maximálna suma, ktorú je možné v prospech JUA poukázať, ak nebol zamestnanec v roku 2019 dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 EUR.

 

- 3% zo zaplatenej dane, ak zamestnanec v roku 2019 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa o tom potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré v roku 2019 dobrovoľnícky pracoval.

 

Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 

Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane (ak sú poukazované 3% je potrebné priložiť aj potvrdenie organizácie o dobrovoľníckej práci) je potrebné doručiť miestne príslušnému daňovému úradu daňovníka. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Posunutie lehoty

Finančná správa posunula tento rok lehotu na darovanie 2 resp. 3% z daní v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Pre daňovníka platí, že vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je povinný podať do dvoch mesiacov od skončenia pandémie.  Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať do 30. septembra 2020. 

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie

Z dani na zaplatenie je potrebné vypočítať:

- 2% - maximálna suma, ktorú je možné v prospech JUA poukázať, ak nebola fyzická osoba v roku 2019 dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovala menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 EUR.

 

- 3%, ak fyzická osoba v roku 2019 odpracovala dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získa o tom potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré v roku 2019 dobrovoľnícky pracovala.

 

V daňovom priznaní je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

IČO: 42115884

Právna forma: občianske združenie

Názov: JUA

Sídlo – Ulica: Piaristická

Súpisné/orientačné číslo: 2

PSČ: 94901

Obec: Nitra

 

Daňové priznanie spolu s potvrdením organizácie o dobrovoľníckej práci je potrebné doručiť miestne príslušnému daňovému úradu daňovníka v zákonnej lehote na podanie daňového priznania.

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

 

V daňovom priznaní je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby:

IČO: 42115884

Právna forma: občianske združenie

Názov: JUA

Sídlo – Ulica: Piaristická

Súpisné/orientačné číslo: 2

PSČ: 94901

Obec: Nitra

 

 

Informácie o poukázaní podielu zaplatenej dane: http://rozhodni.sk/poukazatel/