POTRAVINOVÁ POMOC POČAS COVID19 KRÍZY

Naša pomoc je situovaná rodinám našich detí, ktoré podporujeme dlhodobo vo vzdelávaní v našej internátnej základnej škole sv. Filipa Neriho a iných školách detí z nášho programu. Všetky deti zaradené v našom programe vzdelávania pochádzajú z extrémne núdznych rodín a rodiny (príbuzní) žijú buď v slumoch v Nairobi alebo v hlinených príbytkoch na vidiekoch.

 

Momentálna situácia je veľmi komplikovaná, nakoľko podľa našich zistení rodiny jedávajú každý 2.-3. deň, v ohrození sú najmä deti do 5 rokov, ktorých imunita je veľmi slabá a hrozí im akútna podvýživa a nasledovné zlyhanie organizmu.  Mnoho detí vyrastá so starými rodičmi, ktorí sú starí a neschopní pracovať pre pokročilý vek a sú ohrozenými skupinami.

AKO MÔŽETE PRISPIEŤ

Práve spúšťame zbierku pre ďalšie rodiny a druhú fázu pomoci prostredníctvom portálu ludialudom.skPrispieť môžete priamo prostredníctvom zverejnenej výzvy č.7647

ludialudom.sk/vyzvy/7647.

Cieľom výzvy je vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na nákup základných potravinových balíčkov pre deti a ich rodiny v Keni, dokopy 200 rodín v núdzi, približne 1000 osôb.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V KENI

ĎAKUJEME - ASANTE!!!

Koncom apríla sme intenzívne pracovali na potravinovej pomoci a príprave balíčkov pre prvých 76 rodín v okrese Nairobi a 1 detský domov, ktorý príjma naše deti, ktoré nemajú kam ísť v čase núdze. Doručenie jedla nám skomplikovali silné dažde a neprejazdné cesty. 

Vďaka Vám adoptívnym rodičom, ďalším dobrodincom a podpore Vysokej školy sv. Alžbety sme úspešne zrealizovali prvú fázu potravinovej pomoci. Nesmierne si to vážime a z celého srdca v mene našich rodín ďakujeme.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V KENI A PREČO POMÁHAŤ

Covid-19 zasiahol takmer všetky krajiny sveta. Prvý prípad bol v Keni diagnostikovaný 13.3.2020. Oficiálne štatistiky evidujú v Keni málo nakazených, neoficiálne však hovoria o náraste počtu hospitalizovaných pacientov na pneumóniu, len v mesiaci február a čiastočne v mesiaci marec nemocnice zachytili takmer 200.000 prípadov pneumónie a markantne zvýšenú mortalitu na pneumóniu. Žiadne z úmrtí na pneumóniu v nemocniciach nebolo testované na Covid-19. 

Táto kríza spojená s Covid-19 zasiahla veľmi negatívne státisíce rodín z nízkopríjmových skupín žijúcich najmä v slumových oblastiach Nairobi a na vidieku v aridných oblastiach bez možnosti vypestovania si základných plodín.

V Nairobi žije podľa oficiálnych štatistík takmer 4,5 milióna ľudí, neoficiálne štatistiky hovoria až takmer o 6 miliónoch.  Z tohto počtu až 50% ľudí žije v slumoch, v osadách zhotovených z plechu bez elektrickej a vodnej prípojky a takmer žiadnej kanalizácie. Mnoho ľudí zo slumov tvrdo pracuje a vykonáva rôzne príležitostné práce na stavbách, prepravné služby prostredníctvom kár a podobne, ženy často varia a predávajú jedlo robotníkom na rôznych stavbách alebo sa živia ako pomocnice v domácnosti a pod. Väčšina z týchto prác sú náhodné a nestabilné a závisia od šťastia človeka prácu v daný deň zohnať.

Preventívne opatrenia Covid-19 spôsobili, že ľudia z najnižších sociálnych a ekonomických skupín sa ocitli bez akéhokoľvek príjmu. Títo ľudia sú odkázaní na vykonávanie príležitostných prác a brigád, kde ich pláca je vyplácaná na dennej báze. Príležitostné práce sú však momentálne pozastavené pre čiastočné uzamknutie Nairobi, a tak sa títo ľudia ocitli na hranici absolútnej chudoby.

Potravinová pomoc rodinám zaručí prídel jedla a prežitie v tejto veľmi ťažkej situácii. Pre ľudí z rozvojových krajín je jedlo najdôležitejšou súčasťou boja o prežitie, bez jedla nemajú šancu prežiť a nemajú možnosti riešiť ani ďalšie dôležité aspekty života ako je práca, zdravotná starostlivosť či vzdelanie. Ich každodenným bojom je zohnanie potravy pre deti.